behandling

-både för akut smärtlindring och för korrigering av mer långvariga besvär.

Utifrån den information kiropraktorn fått vid undersökningen upprättas en behandlingsplan som är individuell för dig och de besvär du har.

Den vanligaste behandlingsmetoden är ledjusteringen som återställer normal ledrörlighet och ger dig akut smärtlindring. Tekniken utförs genom att kiropraktorn med sina händer utför ett snabbt tryck med en specifik riktning mot en rörelseinskränkt led. Justeringen normaliserar ledens tryck och vid denna tryckutjämning hörs ofta ett klickljud. Patienter uttrycker ofta en stor lättnad när leden åter kan röra sig normalt tillföljd av att samspelet mellan led, muskler och nervsystem förbättras.

Kiropraktorn kan även behandla med mobiliseringsteknik. Denna metod har samma syfte som ledjusteringen men vid denna behandling utför kiropraktorn flera mer långsamma tryck med specifik riktning mot en rörelseinskränkt led.

Behandlingen avslutas med mjukdelsbehandling av krampande muskler och töjningar som gör att musklerna kan jobba i sin fulla längd.

På Solstrands kiropraktik & rehab vill vi även hjälpa dig att skapa förutsättningar för att du ska kunna förbättra din funktion och med den även öka din prestationsförmåga. God funktion där dina leder rör sig bra, där dina muskler kan jobba med kraft i sin fulla längd och där nervsystemet ger och får rätt information från leder och muskler skapar varaktig förbättring av din hälsa!