Hur går ett besök till?

Ett besök på mottagningen inleds med att du får berätta om sökorsaken och annat som kan ha betydelse för uppkomsten av din hunds problem som exempelvis tidigare skador, hundens miljö och dagliga aktiviteter. Om hunden innan kiropraktorbesöket undersökts av veterinär, vilken typ av undersökning som gjorts, vad veterinären funnit och eventuell behandling som gjorts är viktigt för hundkiropraktorn att få information om. Har du röntgenbilder, provsvar och läkemedelslista bör du ta med dessa till kiropraktorn vid första besöket.

Undersökningen inleds med att en rörelse- och hållningsanalys görs för att få information om hunden klarar av att utföra rörelser balanserat och med normalt rörelseuttag. Förändrad och för rasen atypisk hållning ger en indikation på att hunden kan ha smärta.

Därefter undersöks hundens leder och muskler noggrant för att hitta eventuella ledlåsningar och muskulära obalanser som skapar besvären.

Kiropraktorn väger sedan ihop de fynd som hittats, en diagnos ställs och beslut fattas om hunden ska behandlas eller om kompletterande undersökning av veterinär först behöver göras.

Vid behandlingen återställer kiropraktorn med varsamma handgrepp ledens normala rörelse. Därefter behandlas spända muskler med tryckbehandling och stretch. Besöket avslutas med att vi går igenom lämpliga övningar för din hund, allt för att skapa bestående förbättring av din hunds hälsa.