Foto: www.tabularasa.se

Foto: www.tabularasa.se

Hur går ett besök till?

Besöket inleds med att du får berätta om sökorsaken och annat som kan ha betydelse för uppkomsten av din hästs problem som exempelvis tidigare besvär, skador, hästens miljö och dagliga aktiviteter. Information om hästen undersökts av veterinär, vilken typ av undersökning som gjorts, vad veterinären funnit och eventuell behandling som gjorts är också mycket viktigt för hästkiropraktorn att få veta. Har du röntgenbilder, provsvar och läkemedelslista bör du visa dessa för kiropraktorn vid första besöket.

Därefter görs en analys av hästens hållning och rörelsemönster för att få information om den kan ha smärta samt om den klarar av att utföra rörelser balanserat och med normalt rörelseuttag. Överbelastning, smärta och skador kan uppstå om leder inte rör sig normalt samt om muskulär obalans finns där vissa muskler tvingas arbeta för mycket till följd av att andra aktiveras dåligt.

Slutligen undersöks hästens leder och muskler noggrant för att ringa in huvudproblemet, och de eventuella kompensatoriska problem, som skapar besvären.

Kiropraktorn väger sedan ihop de fynd som hittats, ställer en diagnos och fattar beslut om hästen ska behandlas eller om kompletterande undersökning av veterinär först behöver göras.

Vid behandlingen återställer kiropraktorn med varsamma handgrepp ledens normala rörelse. Därefter behandlas spända muskler med tryckbehandling. Vid behov kan du få lämpliga stretch- och rehabövningar för din häst, allt för att skapa bestående förbättring av dess hälsa.