Om kiropraktik

Kiropraktik är en viktig del i den integrativa vården av ett djur med besvär från rörelseorganen, dvs muskler, leder och kontakten med nervsystemet. Ett nära samarbete mellan en certifierad djurkiropraktor och din veterinär borgar för att ditt djur ska få rätt vård vid denna typ av besvär.

Den kiropraktiska behandlingsprincipen bygger på förhållandet mellan struktur, som primärt upprätthålles av ryggraden, och funktion, som styrs av nervsystemet. Det centrala är att en rörelseinskränkt led inte enbart påverkar omgivande muskler och leder, utan stör hela den neurologiska balansen i kroppen. Om ledlåsningar inte behandlas kan de över tid ge upphov till kompensatoriska besvär.

Rörelseinskränkta leder behandlas med ledjustering som återställer normal ledrörlighet och som ger smärtlindring. Vid ledjusteringen utför kiropraktorn, med sina händer, ett snabbt tryck med en specifik riktning och låg kraft mot en rörelseinskränkt led. Justeringen normaliserar ledens tryck och vid denna tryckutjämning hörs ibland ett klickljud.

Målet med den kiropraktiska behandlingen är att:
- Förbättra djurets funktion och rörelsemönster
- Förbättra balansen samt öka flexibiliteten i leder och muskler
- Minska smärtan