Undersökning

- specialistkompetens och noggrranhet ger dig rätt diagnos

Besöket på vår kiropraktormottagning inleds med att du fyller i en hälsodeklaration. Sedan får du berätta om din sökorsak och annat som kan ha betydelse för uppkomsten av dina besvär som exempelvis tidigare undersökningar och behandlingar, din hälsa, om du haft någon sjukdom, din vardag och din fritid.

Därefter gör kiropraktorn en analys av din hållning och ditt rörelsemönster för att få information om du klarar av att utföra rörelser balanserat och med normalt rörelseuttag. Överbelastning, smärta och skador kan uppstå om dina leder inte rör sig normalt och om muskulär obalans finns där vissa muskler tvingas arbeta för mycket till följd av att andra aktiveras dåligt.

Undersökningen fortsätter sedan med specifika tester samt undersökning av dina leder och muskler för att ytterligare ringa in huvudproblemet som skapar dina besvär.

Us_pt.jpg