Vanliga besvär

Exempel på vanliga besvär hos hund som kan ha sin orsak i dysfunktion i leder och muskler:
- Okoordinerat, asymmetriskt rörelsemönster 
- Orena rörelser i en viss gångart
- Stelhet och smärta vid rörelse
- Förkortad steglängd (bakben eller framben)
- Hälta
- Förändrad hållning
- Passgång
- Försämrad uthållighet och prestation
- Svårighet att gå i trappor
- Svårighet att hoppa in i bil
- Minskad muskelmassa
- Svårt att resa sig upp eller lägga sig ner
- Vill inte bli klappad längre
- Förändrat beteende