Vanliga besvär

Exempel på vanliga besvär som kan ha sin orsak i dysfunktion i leder och muskler:

- Ändrad hållning och rörelsemönster 
- Orena rörelser i specifik gångart 
- Olikheter i rörelse vid volt i vänster- respektive högervarv
- Svårare att göra sidvärtsrörelser åt höger eller vänster
- Har svårt att hoppa eller hoppar snett med kroppen över hinder
- Svårare att göra galoppombyte åt antingen höger eller vänster
- Förkortad steglängd
- Minskad kraft i bakbenen vid frånskjutet i steget
- Hälta som kommer och går
- Ser sned ut i bäckenet
- Står ej kvadratiskt, växlar ofta viktbelastningen från ett ben till det andra
- Svårt att lyfta och sträcka fram framben
- Svårigheter att lyfta ben vid skoning
- Visar obehag när ryttaren sitter upp 
- Ogillar att bli sadlad 
- Svårighet att ställa halsen
- Huvudskygg samt skyddar öronen
- Känslig vid borstning
- Minskad muskelmassa
- Vägrar sakta ner farten, springer ifrån sin smärta

- Förändrat beteende