Vanliga frågor

Hur många behandlingar behöver mitt djur?
Syftet med den kiropraktiska behandlingen är att återskapa normal rörelse och funktion. Det antal behandlingar ditt djur behöver beror mycket på hur lång tid den gått med ett problem. Akuta problem löser vi ofta med några få behandlingar medan mer långvariga problem kräver fler behandlingar för att ligament och muskler ska normalisera sitt sätt att stabilisera leden. Kiropraktisk behandling i kombination med rätt träning skapar varaktig förbättring av ditt djurs hälsa.

Varför uppstår ledlåsningar?
Ledrörelseinskränkningar och muskulära obalanser uppstår ofta till följd av trauma, överbelastning eller på grund av djurets medfödda kroppsbyggnad. De krav vi ställer på djuren samt de ibland ensidiga aktiviteter vi utsätter våra djur för, är inte alltid de mest lämpliga för våra djurs fysiska uthållighet och hälsa. Att i förebyggande syfte låta en häst-och hundkiropraktor undersöka ditt djur är en god investering för att hålla djuret skadefritt och i god fysisk form.

En enstaka ledlåsning kan väl inte påverka mitt djur så mycket, eller?
En rörelseinskränkt led skapar inte enbart besvär lokalt utan stör hela den neurologiska balansen i kroppen. Om ledlåsningar inte behandlas kommer de över tid ge upphov till kompensatoriska besvär. För att kroppen ska kunna ha ett normalt rörelseuttag kommer nervsystemet, när en led rör sig för lite, att beordra andra leder att börja röra sig för mycket för att kompensera för detta. Det är i dessa överrörliga leder det på sikt kan uppstå förslitningsskador som exempelvis ligamentrupturer, diskbråck och artros. Även den muskulära balansen störs vid ledrörelseinskränkningar.

Hur viktigt är hovvård och kloklippning för god funktion i djurets rörelseorgan? 
För långa hovar på hästen och för långa klor på hunden skapar försämrad proprioception till ryggmärg och hjärna. Om inflödet av information till centrala nervsystemet (CNS) störs sker även en negativ påverkan på de utgående nervimpulserna från CNS till leder, muskler och de inre organen.

Varför påverkar olika betsel och även tandvård rörelseorganen? 

Ett betsel som skapar för stor kraft såväl som eftersatt tandvård kommer att påverka hästens käkleder. Käkleden ingår i det så kallade stomatognatiska systemet tillsammans med nackleder, tungan och skuldergördeln. Detta system är mycket viktigt för hästens proprioception, hållning och balans.