Foto: www.tabularasa.se

Foto: www.tabularasa.se

Varför uppstår ledlåsningar?

Din hunds funktion och hälsa påverkas av de krav djuret ställs för i sin vardag. Såväl upprepad träning, med ensidiga moment, som inaktivitet kommer att påverka dess funktionsförmåga. Att hunden har god funktion i leder, muskler och nervsystem är avgörande för dess hälsa och välbefinnande. Nedsatt funktion leder inte sällan till kompensationer som skapar försämrade rörelsemönster, överbelastningsbesvär och smärta.

Det är inte ovanligt att exempelvis lydnadshundar som går och tittar upp på sin förare får obalanser i leder och muskler i nacken medan rörelseinskränkning i skulder- och armbågsleder är mer vanligt hos agilityhundar. På samma vis kan du hitta aktivitetsrelaterade rörelseinskränkningar hos många andra arbetande hundar som exempelvis draghundar, vallhundar, skyddshundar och även hos utställningshundar. Brist på uppvärmning och stretch i samband med träning, dålig kondition, övervikt, ryck i koppel, hårt underlag, felaktiga halsband är andra faktorer som påverkar hundens hälsa negativt.

Om du märker att din hund inte har så god funktion som den borde ha är det bra att låta en certifierad hundkiropraktor undersöka ditt djur. Du kanske har lagt märke till att hunden rör sig osymmetriskt, inte har tillräcklig kraft i bakbenen vid hopp, att muskulaturen är mer spänd på ena sidan, att hunden verkar ha ont när den rör sig. Detta är endast några av alla de symtom som kan visa sig vid dysfunktion i rörelseorganen.

Att i förebyggande syfte låta en hundkiropraktor undersöka din hund är en god investering för att hålla ditt djur skadefritt och i god fysisk form. När leder, muskler och nervsystemet samarbetar väl minskar risken för överbelastningsskador.