Varför uppstår ledlåsningar?

Din hästs funktion och hälsa påverkas av de krav djuret ställs för i sin vardag. Träning med upprepade, ensidiga moment såväl som att hästen inte rör på sig tillräckligt mycket kan skapa försämrad funktion i leder, muskler och nervsystem.

Exempel på faktorer som kan orsaka ledrörelseinskränkningar och muskulär obalans:
- Trauma som exempelvis fallolyckor
- Hästens kroppsbyggnad (exempelvis lång eller kort rygg)
- Felaktig sadelpassform
- Ryttaren
- Ridning sker på för hästen olämpligt underlag
- Långa resor i trailer
- Eftersatt hovvård som ger förämrad proprioception
- Felaktig skoning
- Ledpåverkan i samband med tandvård

Om du märker att din häst rör sig osymmetriskt, inte har tillräcklig kraft i bakbenen, att muskulaturen är mer spänd på ena sidan, är svårare att ställa åt något håll eller att den verkar ha ont kan det bero på att din häst har inskränkt ledrörlighet och kompensatorisk muskulär obalans. Kontakta en certifierad hästkiropraktor för undersökning och behandling.

Att i förebyggande syfte låta en hästkiropraktor undersöka din häst är en god investering för att hålla ditt djur skadefritt och i god fysisk form. När leder, muskler och nervsystemet jobbar i samklang minskar risken för överbelastningsrelaterade skador.